субота, 13. новембар 2010.

DRAGA MOJA VERNA KLUPO

Draga moja verna klupo
pismom ću ti ovim reći
koliko si meni mila
jer si tajne moje krila.

Sakrila si velike i male
sve su one u tvom krilu
stale.

U tebi sam prvu ljubav
stekla a ti ni to nisi nikom
rekla.

I petice tu su prve pale
i radosti velike i male.

Ovim pismom želim reći
kad te budem napustila
suza bola će poteći.

Marija Boškov V1